You are not logged in.

Dear visitor, welcome to AllaTurkaa. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

HaNıM aGa

Trainee

  • "HaNıM aGa" is female
  • "HaNıM aGa" started this thread

Posts: 175

Date of registration: Jun 16th 2015

  • Send private message

1

Wednesday, May 18th 2016, 3:40am

Helal Gıda Nedir?

Helal
Arapça bir kelimedir. Yasal, meşru, geçerli olan manasına gelir. Onun
karşıtı olan haram kelimesi ise yasal olmayan, gayrımeşru, geçersiz olan
manasındadır. Yemek ve tüketmek için bir yiyecek maddesi geldiği zaman
helal şartı, her Müslüman’ın standart sınırıdır. Çok az istisnalar ile,
tüm saf ve temiz şeyler helal kılınmıştır.


Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de Müslümanlara ve bütün insanlara aolan
şeyleri yemelerini emretmiştir. Bu mesajı bildiren pek çok ayetin
arasında yer alan birkaç ayet meali şöyledir:


“Ey İnsanlar ! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından
yiyin, şeytanın peşine düşmeyin, zira şeytan sizin apaçık bir
düşmanınızdır.” (2/168)


“Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyin, eğer siz
gerçekten yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükrediniz.” (2/172)


“Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah’tan korkun.” (5 /88)


Aşağıdaki gıda maddeleri kesin helal olarak kabul edilmiştir.


1- İnek,koyun deve ve keçi sütü

2- Bal

3- Balık

4- Sarhoşluk vermeyen bitkiler

5- Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler

6- Yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu ve reçineli meyveler

7- Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalar.


Helal gıda; çiftlikten çatala tamamen İslâmî kurallara uygun olarak
hazırlanmış olan gıdayı ifade etmektedir. Daha geniş bir ifade ile helal
gıda; bitkisel, hayvansal, kimyasal veya mikrobiyal kaynaklı olsun,
gıda ürünlerinin; hammadde, katkı maddeleri, işlem yardımcı maddeleri,
bileşenleri, işleme metodları, işletme koşulları ve hatta ambalajlarının
İslâmî kurallara uygunluğunun bir ifadesidir.

Helal sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız olan bir kurumun, üretimi
denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin
yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge
vermesini kapsamaktadır. Helal sertifikalama, Müslüman tüketici için,
kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için
gereklidir.


İslâm’dan önceki İlahî dinlerin tahrif olmamış hallerinde bile helal
gıda konusunun geçtiğini düşünecek olursak bu konunun önemi daha çok
idrak edilecektir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu konuda birçok
ayet vardır, helal gıda kavramının ilk insan ile birlikte var olduğunu
söylemek kesinlikle yanlış olmaz. Musevi’lerin titizlikle uyguladığı
Koşer standartları ve sertifikasyonu, tahrif olmuş Tevrat’ta da helal
gıda konusunun önemli bir yeri olduğunun en önemli işaretidir.


Osmanlılarda tahirdir damgasının kullanılmasından söz edilmesi somut
örnekleri ile ilgili kesin bilgi olmasa da sertifikalandırma
bağlamındaki uygulamaların ilki olarak değerlendirilebilir.
Osmanlılardaki bu çalışmaların temeli ise Peygamber Efendimizin
uygulamalarına ve Hz. Ömer tarafından kurulan “Hisbe Teşkilatı”na
dayanmaktadır.


Gerek helal gıda arayışının artması ve gerekse pazar payının iştah
kabartan mevcut yapısı, helal gıda konusunun uluslararası düzeyde ele
alınmasına sebep olmuştur. Bir yandan uluslararası helal kodeksi
çalışmaları devam ederken diğer yandan standardizasyon ve sertifikasyon
ile ilgili uygulamalar ve tartışmalar sürmektedir. Bununla birlikte bazı
ülkeler kendi içlerinde sivil toplum kuruşlu faaliyet şeklinde helal
gıda standardizasyonu ve sertifikasyonu çalışmalarını yürütmekte,
uluslararası kalite kuruluşları da gerekli sertifikasyonu yapmaktadır.


Türkiye’de helal gıda çalışmaları; Gimdes’in ulusal ve uluslararası
çalışmalarına ve diğer sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine TSE’nin
de eklenmesi suretiyle devlet ve dernek düzeyinde sürmektedir. Gimdes
2005 yılından beri helal gıda konusunda bazı çalışmalar yürütmektedir.
Öncelikle bu konuda bilincin oluşması amacı ile çeşitli yayınlar yapmış,
daha sonra 2009 yılında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından
akredite edilerek sertifikasyona başlamıştır. Ülkemizde birçok
uluslararası sempozyumlar ve fuarlar düzenlemiştir. Ulusal ve
uluslararası birçok kuruluşa üye olan Gimdes helal gıda standardı
yayınlayarak sertifika programı düzenlemiştir. Bu çalışmalar Türkiye’de
bir ilk olması bakımından büyük bir öneme sahiptir.


Helal gıda, TSE’nin 4 Temmuz 2011 tarihinde sertifikasyonuna başlaması
ile kamusal bir kimliğe kavuşmuştur. Malezya; helal gıda sertifikasyonu
yapmış olan ilk ülkedir. Malezya’da helal gıda çalışmaları devlet
kuruluşu JAKIM tarafından yürütülmekte olup uluslararası ölçekte
sertifikasyon yapmaktadır.


Codex Alimentarius’un “Helal” ibaresi kullanımının genel ilkeleri
kodeksi 1997 yılında yayınlanmıştır. Burada helal gıda tanımının yanında
uyulması gereken ilkeler açıklanmıştır.alıntı